MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • SIKAPROOF MEMBARANE 6KG
 • Neoproof PU W
  105,000 VNĐ
 • Silatex Primer
  209,000 VNĐ
 • Akfix pur Primer 90
 • Mariseal Aqua Primer
  295,000 VNĐ
 • FLINTKOTE NO.3 -18L
  1,020,000 VNĐ
 • FLINTKOTE ULTRA
  1,350,000 VNĐ
 • SIKAPROOF MEMBARANE 18KG
 • Màng Chống thấm AUTOTAK (COPERNIT) - 1.5 mm- dạng tự dính
 • Màng chống thấm tự dính AUTOTAK - dày 2mm
 • Mariseal 250
  155,000 VNĐ
 • Mariseal 270
  135,000 VNĐ
 • Revinex
  190,000 VNĐ