MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

Thi công dự án Garden City Hà Nội

I. Thi công 3 sân Tennis dự án Garden City Hà Nội1. Thi công đổ bê tông toàn bộ mặt sân rộng 2.000m2 dầy 30cm

2. Thi công hệ thống hàng rào

3. Thi công hệ thống điện chiếu sáng

4. Thi công sơn toàn bộ mặt sân bằng hệ sơn NovaSport USA 07 lớp

5. Cung cấp phụ kiện cho sân Tennis

II. Thi công bê tông mài cho sàn và tường

1. Thi công 3,000m2 bê tông mài cho sàn và tường

III. Thi công sơn bả

Thi công 5,000m2 sơn bả


Các bài cùng chuyên mục