MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • SƠN Epoxi KL-5 Sàn - Sơn men chịu mài mòn, hóa chất
 • Sơn Epoxi Keraseal ado 20 - Sơn sàn epoxy gốc dung môi
 • Sika Poxitar f- Lớp phủ góc Epoxy- Hắc ín - Dầu cho bê tông, Thép
 • Sơn sàn KCC EP118 - Sơn lót cho sàn Epoxy hệ lăn
 • Sơn sàn Epoxy KCC ET5740 – Sơn phủ ngoài trời
 • Sơn sàn Epoxy KCC ET5660 - Sơn Epoxy KCC Cho sàn hệ lăn
 • TNA Goal- Chất phủ đệm sân thể thao, Tennis
 • Sơn sàn Epoxy KCC UT6581 - Sơn Polyurethane kháng thời tiết
 • CT08-Gold - Sơn sân Tennis, sân thể thao đa năng
 • Sikafloor-263 SL (chất kết dính đa năng epoxy 2 thành phần)
 • Sikafloor 264 là Sơn lót và sơn phủ hoàn thiện Epoxy 2 thành phần
 • Shell Flintkote Decoralt - Sơn sân tennis
 • Sikafloor - 2530 W (nhựa Epoxy có màu 2 thành phần)