MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • Mapefluid N200 VN-phụ gia siêu dẻo dùng cho bê tông chất lượng cao
 • VINKEMS CONREX HS - phụ gia siêu dẻo tạo cường độ cao
 • SIKAMENT NN - Phu gia siêu dẻo giảm nước, ninh kết nhanh cho bê tông
 • Mapequick AFK 888
  34,000 VNĐ
 • DYNAMON EASY 11 Phụ gia siêu dẻo cao cấp gốc acrylic cải tiến
 • EXPANFLUID - Phụ gia giãn nở bù co ngót cho bê tông & vữa bơm
 • Separol - Chất tháo dỡ cho các loại ván khuân
 • SIKAMENT NN - Phu gia siêu dẻo giảm nước, ninh kết nhanh cho bê tông
 • Sika Viscocrete 3000 - Phụ gia giảm nước cao cấp
 • Sikament 2000AT(N) - Phụ gia giảm nước kéo dài thời gian ninh kết
 • Sika Viscocrete 3000-10 là chất siêu hóa dẻo công nghệ cao gốc polyme
 • Sika Viscocrete 3000-20 - Phụ gia giảm nước cao cấp
 • Plastiment 96 - Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bt
 • Plastocrete N - Phụ gia chống thấm cho bê tông
 • Rugasol F,C - Chất ức chế bề mặt bê tông
 • Antisol E - Dung dịch silicat kim loại chế tạo sẵn
 • Antisol S - Hợp chất bảo dưỡng bê tông
 • Intraplast Z-HV - Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót
 • EXP 02 - Phụ gia nở cho bê tông và vữa xây dựng
 • Dynamon Easy 37 VN là phụ gia gốc acrylic cải tiến cho bê tông mác cao
 • Sikament 2000AT (N)
  21,000 VNĐ