MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • Sikadur 752 - Nhựa bơm epoxy hai thành phần có độ nhớt thấp
  • Súng bơm keo Ramset G5
  • Ramset Epcon G5 - Keo Epoxy neo, cấy sắt thép 2 thành phần
  • Súng bắn keo Hilti HDM 500
  • HILTI HIT-RE 100 – Hóa chất cấy thép
  • Hilti HIT-RE 500
  • Sikadur 731 - Chất kết dính gốc nhựa Epoxy 2 thành phần
  • Sikadur 732 - Chất kết nối gốc nhựa Epoxy 2 thành phần
  • Keo epoxy - E206 là Keo epoxy dùng để bơm sửa chữa vết nứt