MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • Màng chống thấm tự dính AUTOTAK - dày 2mm
  • Màng Chống thấm AUTOTAK (COPERNIT) - 1.5 mm- dạng tự dính
  • Bitustick - Màng chống thấm tự dính gốc bitum
  • BITUSTICK P - Màng chống thấm tự dính gốc bitum bề mặt phủ HDPE