MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • Sika torch-3 vn - Màng APP gốc bitum cải tiến gia cường sơi polyester
 • Danosa Glasdan 40P POL - Màng chống thấm đàn hồi dày 3,2 mặt trơn
 • Màng Bitumex BP 300 - Màng chống thấm khò nóng dày 3mm
 • Màng Bitumex BP 400F - Màng chống thấm khò nóng dày 4mm mặt cát
 • Sika Bituseal-T130-SG - Màng khò nóng dày 3mm
 • Akfix PU 450
  3,250,000 VNĐ
 • Mariseal 270
  135,000 VNĐ
 • Mariseal 250
  155,000 VNĐ
 • Mariseal Aqua Primer
  295,000 VNĐ
 • Silatex Primer
  209,000 VNĐ
 • FLINTKOTE NO.3 -18L
  1,020,000 VNĐ
 • Lanko K11 226 Flex
  40,000 VNĐ
 • Maxbond 1211
  290,000 VNĐ
 • FLINTKOTE ULTRA
  1,350,000 VNĐ
 • FLINTKOTE ULTRA
  1,350,000 VNĐ