MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • CT04 - GOAL - Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời
  • K5500 - GOAL Sơn bán bóng cao cấp trong nhà
  • K871 - GOAL - Sơn bóng cao cấp trong nhà
  • K209 - GOAL - Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà
  • K5501 - GOAL - Sơn không bóng cao cấp ngoài trời
  • K360 - GOAL - Sơn bóng cao cấp ngoài trời
  • KOVA K109 - GOAL - Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà
  • KOVA CT-14 - là chất chống thấm co giãn trám trét vệt nứt bê tông