MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • Mapelastic 8kg
  450,000 VNĐ
 • Mapelastic
  47,500 VNĐ
 • Mapei Idrosilex 2K
  24,500 VNĐ
 • Idosilex 2K - vữa chống thấm hai thành phần gốc xi măng
 • Chất chống thấm gốc xi măng hai thành phần Davco K11 slurry | chong tham hai thanh phan Davco K11 slurry - Chống thấm gốc xi măng hai thành phần( singapor)
 • Maxbond 1211 - chất chống thấm gốc xi măng 2 thành phần 24kg
 • Sikalite - Hợp chất chống thấm dạng lỏng gốc xi măng
 • sikatop seal 105 - Vữa Chống Thấm và Bảo Vệ Đàn Hồi
 • QUICSEAL 144 - Chất chống thấm gốc Xi Măng
 • Simon Coat-5S - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi (bộ 25kg)
 • K11 High Flexible Waterproofing slurry 43 kg - chống thấm gốc xi măng
 • KANA-S12 chống thấm gốc xi măng-polyme hai thành phần
 • MaxFlex 201- bộ 25kg
 • MaxFlex 201- Thùng 20kg
 • MaxFlex 201 – lon 5kg
 • SikaTop Seal 109 VN - Lớp Phủ Chống Thấm, Cement Polymer Cải Tiến
 • Sika Topseal 107
  28,800 VNĐ
 • Maxbond 1211
  690,000 VNĐ
 • Lanko K11 228 Super Flex
 • Sika Topseal 105
  26,500 VNĐ
 • Lanko K11 226 Flex
  40,000 VNĐ
 • Sika Topseal 107 Plus
  52,000 VNĐ
 • Davco K11 Slurry
  28,500 VNĐ