MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • Chống thấm cổ ống
 • Thanh trương nở Hyperstop DB 2015
 • Thanh trương nở Hyperstop DB 2519
 • Thanh trương nở Hyperstop DB 2010
 • Chất chèn khe Sika Hydrotite - CJ type
 • Sika 214-11
  10,500 VNĐ
 • Sika 214-11 HS
  26,500 VNĐ
 • Quicseal 510 - Vữa rót gốc xi măng không co ngót
 • Sikagrout GP - Vữa rót gốc xi măng bù co ngót
 • Lanko Grout 280 - Vữa rót không co ngót