MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • Bơm chống thấm bằng keo PU TCUF 3000
  • Chống thấm cổ ống
  • Thi công chống thấm nhà WC bằng Sika Topseal 107
  • Chống thấm cổ ống
  • Thi công chống  thấm bể bơi bằng Mapelastic
  • Thi công chống thấm mái bằng Mariseal 270
  • Chống thấm mái bằng Akfix
  • Chống thấm hố pít thang máy bằng vật liệu tinh thể thẩm thấu K11 Matryx 202
  • Thi công chống khu WC bằng vật liệu Polyurethane gốc nước Neo Pruf 360