MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • PU 996 - Keo PU trương nở gốc polyurethane
  • Hawa PU999 - Gốc dầu, Keo PU chống thấm cho mạch ngừng, khe co giãn
  • TC 668  - Keo PU trương nở gốc Polyurethane
  • TC- UF 3000  - keo trương nở gốc polyurethane
  • Keo PU trương nở TC - 669 - Foam trương nở Polyurethane
  • TC - 669 - Keo PU trương nở gốc Polyurethane
  • TC 668  - Keo PU trương nở ( Polyurethane Foam)