MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • Xử lý nứt bê tông bằng keo Epoxy TCK-E500
  • Bơm Epoxy Sika 752 Xử lý nứt