MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • MAPEFER 1K - chống rỉ cho cốt thép trong bê tông
 • Sika MonoTop 615 HB
  1,250,000 VNĐ
 • Sika MonoTop-610
  1,250,000 VNĐ
 • Sikagard 75 EpoCem
  1,450,000 VNĐ
 • Sika Refit 2000
  525,000 VNĐ
 • Lanko Grout 280 - Vữa rót không co ngót (SINGAPOR)
 • Sika MonoTop R
  1,250,000 VNĐ
 • MAX GROUT REPAIR
  220,000 VNĐ
 • VINKEMS CSN - Vữa sửa chữa bề mặt bê tông
 • Maxcrete 651 - Vữa trám vá, sửa chữa bê tông cường độ cao