MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • MAPEFILL HS - Vữa rót cao cấp gốc xi măng, cường độ cao,không co ngót
 • MAPEFILL GP - Vữa rót không co ngót
 • MAPEFILL SP- vữa rót không co ngót
 • Planigrout 300 SP - Vữa dạng lỏng gốc epoxy ba thành phần
 • VINKEMS GROUT 4HF - vữa rót không co ngót gốc xi măng
 • MasterFlow 810 - Vữa không co, cường độ 65Mpa
 • HT Construction Grout - Vữa rót vữa tự chảy, cường độ nén cao 60MPa
 • Maxbond 650 - Vữa rót không co ngót
 • AC GROUT - VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT
 • MAXGROUT GP
  175,000 VNĐ
 • Sika 214-11
  10,500 VNĐ
 • Lanko Grout 280 - Vữa rót không co ngót
 • Sikagrout GP - Vữa rót gốc xi măng bù co ngót
 • Quicseal 510 - Vữa rót gốc xi măng không co ngót
 • Sika 214-11 HS
  26,500 VNĐ