MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

Thi công dự án Peninsula Nha Trang

Thi công dự án Peninsula Nha Trang

1. Chống thấm sàn hầm

2. Chống thấm vách hầm

3. Chống thấm bể ngầm

Các bài cùng chuyên mục