MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • Xử lý nứt bê tông bằng keo Epoxy TCK-E500
 • Thi công sân bống rổ
 • Bơm Epoxy Sika 752 Xử lý nứt
 • Chống thấm cổ ống
 • Thi công sân Tennis bằng sơn NovaSport USA
 • Thi công tăng cứng mặt sàn bằng Sikachapdur Grey
 • Thi công chống thấm nhà WC bằng Sika Topseal 107
 • Chống thấm cổ ống
 • Thi công chống thấm bể bơi bằng Mapelastic
 • Thi công chống thấm mái bằng Mariseal 270
 • Chống thấm mái bằng Akfix
 • Thi công tăng cứng mặt sàn bằng Sikachapdur Green
 • Thi công tăng cứng đánh bóng sàn dùng dung dịch Dr.Crete
 • Chống thấm hố pít thang máy bằng vật liệu tinh thể thẩm thấu K11 Matryx 202
 • Thi công chống khu WC bằng vật liệu Polyurethane gốc nước Neo Pruf 360