MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • Komix Maxseal super
  62,500 VNĐ
 • Màng Bitumex BP 300 - Màng chống thấm khò nóng dày 3mm
 • Danosa Glasdan 40P POL - Màng chống thấm đàn hồi dày 3,2 mặt trơn
 • Màng Chống thấm AUTOTAK (COPERNIT) - 1.5 mm- dạng tự dính
 • Màng chống thấm tự dính AUTOTAK - dày 2mm
 • Băng cản nước PVC V200
 • Băng cản nước PVC V200E
 • Băng cản nước PVC V200
 • Băng cản nước PVC V200E
 • X-Pruf Crystal Coat
  60,000 VNĐ
 • X-Pruf Crystal Coat
  60,000 VNĐ