MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • PU 996 - Keo PU trương nở gốc polyurethane
 • SIKAPROOF MEMBARANE 6KG
 • Akfix pur Primer 90
 • Silatex Primer
  209,000 VNĐ
 • Neoproof PU W
  105,000 VNĐ
 • Silatex Primer
  209,000 VNĐ
 • Akfix pur Primer 90
 • Davco K11 Matryx
  47,000 VNĐ
 • Basf Masterseal 530
  18,000 VNĐ
 • Quicseal 111
  0 VNĐ
 • Aquafin IC
  49,000 VNĐ
 • Komix Maxseal super
  62,500 VNĐ
 • Lanko K11 Matryx 202
  39,000 VNĐ
 • Quicseal 111
  0 VNĐ
 • Mariseal 250
  155,000 VNĐ
 • Mariseal Aqua Primer
  295,000 VNĐ
 • Mariseal Aqua Primer
  295,000 VNĐ
 • Màng Bitumex BP 300 - Màng chống thấm khò nóng dày 3mm
 • Danosa Glasdan 40P POL - Màng chống thấm đàn hồi dày 3,2 mặt trơn
 • Sika Bituseal-T130-SG - Màng khò nóng dày 3mm
 • FLINTKOTE NO.3 -18L
  1,020,000 VNĐ
 • FLINTKOTE ULTRA
  1,350,000 VNĐ
 • SIKAPROOF MEMBARANE 18KG
 • Màng Chống thấm AUTOTAK (COPERNIT) - 1.5 mm- dạng tự dính
 • Màng chống thấm tự dính AUTOTAK - dày 2mm
 • Mariseal 250
  155,000 VNĐ
 • Mariseal 270
  135,000 VNĐ
 • Revinex
  190,000 VNĐ
 • TC - 669 - Keo PU trương nở gốc Polyurethane
 • Keo PU trương nở TC - 669 - Foam trương nở Polyurethane
 • TC- UF 3000 - keo trương nở gốc polyurethane
 • TC 668 - Keo PU trương nở gốc Polyurethane
 • Hawa PU999 - Gốc dầu, Keo PU chống thấm cho mạch ngừng, khe co giãn
 • Băng cản nước Sika Water bar V20
 • Băng cản nước PVC V200
 • Băng cản nước Sika Water bar O25
 • Băng cản nước PVC V200E
 • Băng cản nước Sika Water bar V32
 • Băng cản nước Sika Water bar V20
 • Băng cản nước PVC V200