MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

 • POLYTEX - Chất chống thấm đàn hồi một thành phần gốc Acrylic
 • Sika RainTite - Hợp chất chống thấm đàn hồi kháng UV gốc Acrylic
 • Toa chống thấm đa năng 1kg
 • Toa chống thấm đa năng 4kg
 • Toa chống thấm đa năng 20kg
 • Toa Waterblock Color 6kg
 • Toa Waterblock Color 20kg
  1,650,000 VNĐ
 • Quicseal 103
  85,000 VNĐ
 • Sika rainTite
  85,000 VNĐ